İSG POLİTİKASI

Demirden ve Çelikten Yapılmış Malzemeleri Üzerine Sıcak Daldırmalı Galvaniz Kaplaması ve Pazarlanması faaliyetlerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği gereklerine azami özen göstererek;

İş kaynaklı yaralanmaları ve hastalıkları engellemek için sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini hedeflerle yönetmek;

Yasal mevzuat şartlarını ve diğer şartları yerine getirmek;

Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak;

İSG yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, iyileştirmeyi teşvik ve garanti etmek;

Çalışanların, çalışan temsilcilerinin katılımı ve çalışanlarla istişare gereklerini yerine getirmek;

Taahhüdümüzdür.

Tursam Referanslar